Яценюк запретил чиновникам критиковать власть и самого Яценюка

0
1411

Кабинет министров Украины утвердил правила этического поведения госслужащих, обязав чиновников воздерживаться от публичной критики органов власти и должностных лиц.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства №65 от 11 февраля 2016 года, опубликованном на правительственном портале.

В постановлении отмечается, что вводятся обязательные требования к стандартам этического поведения и добропорядочности в деятельности госслужащих, основанные на положениях Конституции Украины, законодательства о госслужбе и предотвращении коррупции: служение государству и обществу; достойное поведение; лояльность;  добродетель; добросовестность; политическая нейтральность; прозрачность и подотчетность.

Согласно информации источников: — в кулуарах ведутся обсуждения, что Яценюк всячески пытается пресечь критику в свой адрес и адрес своей команды со стороны чиновников.

При этом лояльность, как считает правительство, предусматривает: добросовестность в выполнении решений Верховной Рады, президента Украины, Кабинета министров и государственного органа, в котором работает госслужащий, причем независимо от своих собственных убеждений и политических взглядов; воздержание от любых проявлений публичной критики деятельности госорганов и их должностных лиц; корректное отношение к руководителям и сотрудникам госоргана при исполнении госслужащим своих обязанностей.

Согласно документу, за нарушение указанных правил госслужащие будут нести дисциплинарную ответственность.

Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2016 р. № 65

Київ

Про затвердження Правил етичної поведінки
державних службовців

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Правила етичної поведінки державних службовців, що додаються.
 2. Установити, що дія цієї постанови поширюється на керівників державних підприємств.

Прем’єр-міністр України                                                                        А. ЯЦЕНЮК

Інд. 19

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2016 р. № 65

ПРАВИЛА
етичної поведінки державних службовців

I. Загальні положення

 1. Ці Правила регулюють моральні засади діяльності державних службовців та полягають у дотриманні принципів етики державної служби.
 2. Державні службовці у своїй діяльності керуються принципами етики державної служби, що ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства про державну службу та запобігання корупції, а саме:

1) служіння державі і суспільству;

2) гідної поведінки;

3) доброчесності;

4) лояльності;

5) політичної нейтральності;

6) прозорості і підзвітності;

7) сумлінності.

 1. Під час прийняття на державну службу особа ознайомлюється з цими Правилами та зобов’язана їх дотримуватися у своїй подальшій службовій діяльності.
 2. Принципи етики державної служби
 3. Служіння державі і суспільству передбачає:

1) чесне служіння і вірність державі;

2) забезпечення державних інтересів під час виконання завдань та функцій держави;

3) сприяння реалізації прав та законних інтересів людини і громадянина;

4) формування позитивного іміджу держави.

 1. Гідна поведінка передбачає:

1) повагу до гідності інших осіб;

2) ввічливість та дотримання високої культури спілкування;

3) доброзичливість і запобігання виникненню конфліктів у стосунках з громадянами;

4) недопущення, у тому числі поза державною службою, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

 1. Доброчесність передбачає:

1) спрямованість дій на захист публічних інтересів, забезпечення пріоритету загального блага громадян над особистими, приватними або корпоративними інтересами;

2) неприпустимість використання державного майна в особистих цілях;

3) недопущення наявності конфлікту між публічними і особистими інтересами;

4) нерозголошення та невикористання інформації, що стала відома у зв’язку з виконанням державним службовцем своїх обов’язків, у тому числі після припинення державної служби, крім випадків, установлених законом;

5) недопущення надання будь-яких переваг і виявлення прихильності до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій.

 1. Лояльність передбачає:

1) добросовісність щодо виконання рішень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та державного органу, в якому працює державний службовець, незалежно від своїх власних переконань і політичних поглядів;

2) утримання від будь-яких проявів публічної критики діяльності державних органів, їх посадових осіб;

3) коректне ставлення до керівників і співробітників державного органу під час виконання державним службовцем своїх обов’язків.

 1. Політична нейтральність передбачає:

1) недопущення впливу політичних інтересів на дії та рішення державного службовця;

2) відмову від публічної демонстрації політичних поглядів і симпатій;

3) дотримання вимог стосовно обмежень щодо політичної діяльності, встановлених законом стосовно окремих категорій державних службовців;

4) уникнення використання символіки політичних партій під час виконання державним службовцем своїх обов’язків;

5) забезпечення прозорості у відносинах з особами, що виконують політичні функції.

 1. Прозорість і підзвітність передбачає:

1) відкритість та доступність інформації про діяльність державного службовця, крім випадків, визначених Конституцією та законами України;

2) для державних службовців першої та другої категорії:

ведення обліку телефонних розмов та особистих зустрічей з представниками політичних партій, народними депутатами України, суб’єктами господарювання або їх уповноваженими особами, а також надання інформації про такі розмови та зустрічі у порядку, встановленому законодавством про доступ до публічної інформації;

ведення обліку фактів використання транспортних засобів, майна, інших матеріальних та нематеріальних активів, наданих за рахунок фізичних чи юридичних осіб у службових цілях.

 1. Сумлінність передбачає:

1) добросовісне, чесне та професійне виконання державним службовцем своїх обов’язків, виявлення ініціативи і творчих здібностей;

2) постійне підвищення рівня своєї професійної компетентності та удосконалення організації службової діяльності;

3) недопущення ухилення від прийняття рішень та відповідальність за свої дії та рішення.

III. Відповідальність за порушення цих Правил

 1. За порушення цих Правил державні службовці несуть дисциплінарну відповідальність відповідно до закону.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here